Een sloopverbod in het bestemmingsplan mag

De rechter heeft onlangs bevestigd dat gemeenten in het bestemmingsplan een sloopverbod kunnen opnemen om cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden. Dit is mogelijk op basis van artikel 3.3 van de Wro en artikel 2.1 eerste lid onderdeel g van de Wabo. Voorheen was er onduidelijkheid over de vraag of gemeenten in het bestemmingsplan wel criteria mochten openemen voor het verlenen of weigeren van de sloopvergunning. De rechter heeft nu bevestigd dat de criteria voor de sloopvergunning in de wet niet uitputtend zijn en dat de gemeente in het bestemmingsplan dus regels kan opnemen voor het wel of niet verlenen van de vergunning. Dit betekent dat het behoud van cultuurhistorische waarde een legitieme reden kan zijn om een sloopvergunning niet te verlenen.

 Meer informatie vindt u in de kennisbank onder jurisprudentie.