Erfgoedwet: consultatie via internet nog t/m 13 juli

Het bestuur FGM heeft via de VNG gereageerd op het wetsvoorstel Erfgoedwet.
De Minister heeft in de Memorie van Toelichting enkele zaken aangepast. Ons bestuur vraagt de leden per mail aan [email protected] te laten weten mét onderbouwing of de FGM ook individueel zal deelnemen aan de internetconsultatie. Lees verder onder Kennisbank > Wet- en Regelgeving > Erfgoedwet.