Monumenten energiezuiniger, een waaier met tips.

Het onlangs uitgedeelde indicatief energielabel heeft het energieverbruik van gebouwen weer onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd is er door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg een brochure uitgebracht voor monumenteneigenaren die energie willen besparen: “Uw monument energiezuinig; Praktische tips voor verduurzaming”. De stichting heeft allerlei maatregelen op een rij gezet om tot een goede balans tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden te komen. De brochure is uitgegeven in de vorm van een waaier. Hierin worden zowel gedragsmaatregelen als bouwkundige maatregelen beschreven met een indicatie voor het effect van die maatregelen op comfortverbetering, de mate van energiebesparing en de ordegrootte van de terugverdientijd. U kunt de waaier gratis aanvragen bij de stichting ERM.