Archives for april 2015

Een verwaarloosd monument. En dan? Praktijkmiddag Platform Monumententoezicht op 11 mei 2015

Er is in Nederland geen wettelijke verplichting voor een eigenaar van een monument om het te onderhouden. Het gevolg kan zijn dat een eigenaar het pand zodanig laat aftakelen dat, op het moment dat … [Read more...]

Periode inzenden enquête instandhoudingssubsidie verlengd

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen sinds 2006 instandhoudingssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun monument. De subsidie is bedoeld voor monumenten die geen woonhuis zijn. Deze regeling, die … [Read more...]