Periode inzenden enquête instandhoudingssubsidie verlengd

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen sinds 2006 instandhoudingssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun monument. De subsidie is bedoeld voor monumenten die geen woonhuis zijn. Deze regeling, die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert, is in 2013 aanzienlijk gewijzigd. De Rijksdienst doet onderzoek naar de effecten van deze wijziging en heeft daarom een enquête uitgezet bij alle eigenaren die sinds 2006 instandhoudingssubsidie hebben aangevraagd. De reactietermijn voor deze enquête is verlengd tot 30 maart.

De vraag is hoe monumenteneigenaren de subsidieregeling ervaren en wat de invloed is van de wijzigingen in 2013. Zo is het subsidiepercentage nu voor iedereen 50% en worden de maximale subsidiabele kosten – behalve voor molens, archeologie en groen – vastgesteld op basis van de herbouwwaarde van een monument. Door deze wijzigingen is de eigen bijdrage van de meeste eigenaren omhoog gegaan ten opzichte van de oorspronkelijke regeling uit 2006. Daarnaast wil de Rijksdienst graag weten welke overwegingen een rol spelen bij de beslissing om subsidie aan te vragen.

Eind februari ontvingen ruim 3.500 eigenaren een uitnodiging voor het onderzoek. Daarvan hebben inmiddels 450 de digitale vragenlijst ingevuld. De Rijksdienst wil de effecten van de gewijzigde regeling optimaal in kaart brengen en ontvangt graag meer reacties. Daarom is besloten de reactietermijn te verlengen tot maandag 30 maart.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten.

Heeft u in de periode 2006-2014 instandhoudingssubsidie aangevraagd? Wilt u deelnemen aan het onderzoek, maar heeft u begin maart nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de InfoDesk, 033-42 17 456 of [email protected].