Aanmelding BNG Bank Erfgoedprijs 2016 geopend | Beste Erfgoedgemeente

Volgend jaar wordt voor de zesde maal een cheque van € 25.000 uitgereikt aan de gemeente die erfgoed op de meest inspirerende wijze een structurele plaats geeft in haar beleid. Sinds mei 2015 kunnen gemeenten zich opgeven via een vernieuwd en versimpeld formulier. Ook derden worden uitgenodigd gemeenten voor te dragen. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaatst in het voorjaar van 2016 in Bergen op Zoom (winnaar 2014).

Aanmelden eenvoudiger
Na vijf succesvolle edities wordt het vanaf dit jaar nog makkelijker en aantrekkelijker om mee te doen aan de BNG Bank Erfgoedprijs. Gemeenten kunnen zich sneller en eenvoudiger aanmelden, maar bovendien kunnen ook anderen (inwoners, organisaties en instellingen) gemeenten aanmelden. Met een motivatiebrief van maximaal 1,5 A4-tje kunnen gemeenten worden voorgedragen of zichzelf kandidaat stellen. Gevraagd wordt in te gaan op de algemene erfgoedvisie van de gemeente, de uitvoering van het beleid en de wijze waarop inwoners betrokken worden bij erfgoed. Het doel van de prijs blijft: uitstekende voorbeelden van de gemeentelijke erfgoedpraktijk delen, andere gemeenten inspireren en zo bijdragen aan goede erfgoedzorg.

Nieuwe data aanmelding en uitreiking
Om de vernieuwingen door te voeren wordt afgezien van de gebruikelijke aanmeldings- en beoordelingsdata. De BNG Bank Erfgoedprijs 2015 wordt overgeslagen en de BNG Erfgoedprijs 2016 wordt uitgereikt in het voorjaar van 2016. Aanmelden is mogelijk van 15 mei t/m 15 september 2015. Na 15 september buigt de jury zich over de inzendingen en nomineert zij vijf gemeenten voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2016. De genomineerde gemeenten worden uitgenodigd hun erfgoedbeleid toe te lichten aan de jury door middel van pitches. Daarnaast worden de gemeenten onaangekondigd bezocht door de juryleden. De winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 wordt in voorjaar 2016 bekend gemaakt, tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de winnende gemeente van 2014: Bergen op Zoom.

Data BNG Bank Erfgoedprijs 2016

  • Aanmeldperiode                                                        15 mei t/m 15 september 2015
  • Jury nomineert top 5                                                 november 2015
  • Pitches genomineerden (besloten bijeenkomst)          januari 2016
  • Prijsuitreiking Bergen op Zoom                                voorjaar 2016

Ga naar de website van de BNG Bank Erfgoedprijs om gemeente(n) aan te melden: http://bngerfgoedprijs.nl/aanmelden-2/

LOGO-BNGBANK-ERFGOEDPRIJS