Drentsche Aa één van de 5 genomineerden voor de Gouden Piramide 2015

Een langjarige project dat mooi de Belvedere-gedachte demonstreert.

Staatsbosbeheer regio Noord met het Drentsche Aa gebied

Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen. Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.
Meer informatie: http://www.goudenpiramide.nl/gouden-piramide-2015/genomineerde-opdrachtgevers-2015

Landschapsplan Drentsche Aa en locatie van deelprojecten (30,000 ha)Beeld: Strootman Landschapsarchitecten

1-landschapsplan-drentsche-aa-en-locatie-van-deelprojecten-30-000-ha

 

Balloërveld na realisatie. Foto: Harry Cock

6-ballooerveld-na-realisatie

Drentsche Aa gebied Belvedere Westerse Lage Landen. Foto: Harry Cock

8-belvedere-westerse-lage-landen