Minister stelt deel gereserveerd restauratiegeld voor 2018 vervroegd beschikbaar in 2016

Volgens de huidige systematiek van de Brim-regeling komen 40 grotere monumenten (kerken, vestingwerken e.d.) niet eerder dan in 2018 aan bod voor restauratiesubsidie. De minister stelt in 2016 vervroegd 20 miljoen beschikbaar.

Lees hier de hele brief van de minister.