Beschermd stadsgezicht wederopbouw (WOI) in Leuven (België)

Ook België kent het fenomeen Beschermd Stadsgezicht, in casu naoorlogs!

Ook in België wijst het rijk beschermde gezichten aan, in samenspraak met de gemeente, in casu de Bondgenotenlaan in Leuven. Naoorlogs klinkt ietwat vreemd in onze context, want de reden om te beschermen is gelegen in de herinnering aan de vernielingen uit de Eerste Wereldoorlog wat uiteindelijk op die locatie heeft geleid tot een wederopbouwbuurt. Wederopbouw en naoorlogs verwijst in België dus naar een andere periode. In de aanwijzing is ook rekening gehouden met economische (winkel-)belangen die zich moeten kunnen ontwikkelen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente Leuven. De zorgvuldig uitgewerkte beheerdoelstellingen laten zien dat behoud van de erfgoedwaarden en economische belangen goed zijn te verenigen. Zoals ze in Vlaanderen zeggen: het verzekert “een levendig handelsapparaat”. Stimuleren van Wonen boven Winkels is een onderdeel hiervan, maar ook is aangegeven welke panden zonder erfgoedwaarden eventueel mogen worden gesloopt. Invulling van de percelen gebeurt dan met aangepaste architectuur.

Zie: http://www.erfgoedcelleuven.be/news.php?newsno=4289&lang=NL&catid=6&pos=2