Amendement inzake archeologische verwachting gewijzigd en aangenomen

De behandeling van de Omgevingswet in de tweede Kamer heeft geleid tot een discussie over de onderzoeksplicht bij Archeologie. Op verzoek van onder meer LTO Nederland heeft het CDA een amendement ingediend waarin gesteld wordt dat een onderzoeksplicht vanwege archeologische verwachtingen alleen mag worden opgelegd als die waarden aantoonbaar zijn. Dit amendement heeft geleid tot een discussie over de manier waarop deze waarden aangetoond moeten worden. Het Convent voor Gemeentelijke Archeologen heeft samen met andere belangenverenigingen een brief geschreven waarin zij heeft voorgesteld het amendement aan te passen. Het Convent onderschrijft de noodzaak van deskundig onderzoek op basis waarvan archeologische verwachtingen moet worden bepaald. Zij geeft aan dat dit onderzoek een wetenschappelijke basis moet hebben. Op basis van deze brief is het amendement gewijzigd waarbij het woord ‘statitisch’ is vervangen door ‘onderbouwing van de trefkans’. Dit gewijzigde amendement op de Omgevingswet is aangenomen. Het betekent dat gemeenten archeologische deskundigheid in huis zullen moeten halen om archeologische verwachtingen vast te kunnen leggen in een omgevingsplan.

2015 06 28_brief omgevingswet-Ronnes_archeologische branche