Factsheet | Bescherming van rijksmonumenten in de Erfgoedwet

De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, straks het fundament voor de bescherming van rijksmonumenten.
Veel blijft hetzelfde in de Erfgoedwet als het gaat om de bescherming van rijksmonumenten. Maar er zijn ook veranderingen. De belangrijkste is dat het beschermingsregime voor archeologische rijksmonumenten net als dat voor gebouwde rijksmonumenten straks wordt opgenomen in de Omgevingswet. Deze brochure gaat in op de nieuwe situatie voor gebouwde en archeologische monumenten, monumentale interieurs en beschermde stads- en dorpsgezichten.

De Erfgoedwet
De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Hiermee heeft de erfgoedwet implicaties voor de regelgeving op het gebied van (kunst)collecties, archeologie en monumentenzorg. Lees hier meer over in de brochure Erfgoedwet 2016. Naar verwachting treedt de Erfgoedwet in 2016 in werking.

 

erfgoedwet_bescherming-rijksmonumenten