herbestemmingssubsidie aanvragen tot en met 30 november

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober tot en met 30 november een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De subsidie is een bijdrage voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de herbestemming ervan en/of voor het tussentijds wind- en waterdicht maken van een leegstaand pand. Meer over deze subsidieregeling leest u op: www.monumenten.nl/subsidieherbestemming. U vindt hier ook het aanvraagformulier, een toelichting en het begrotingsmodel (voor onderzoek) dat u vanaf 1 oktober kunt indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend). Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.