Proefschrift ‘Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009’

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waaraan een waardestelling en het daaraan voorafgaande onderzoek moeten voldoen, opdat zij kunnen dienen als een bruikbaar kader voor de ontwikkeling en toetsing van een plan voor de instandhouding van een monument. Deze doelstelling is ingegeven door recente ontwikkelingen in de Nederlandse praktijk van monumentenzorg en de daaruit voortvloeiende vraag naar een nieuw begrip en proces van het waarderen van gebouwd erfgoed.
DOWNLOAD HIER: