Reactie Federatie Grote Monumentengemeenten aan VNG op de concept AmvB’s nieuwe Omgevingswet

Bij deze treft u de reactie aan van de Federatie Grote Monumentengemeenten op de concept AmvB’s van de Omgevingswet, versie 1 oktober.

FGM brief naar VNG Omgevingswet 03-11-2015