THEMADAG VERANDERENDE BINNENSTEDEN

Veranderende binnensteden, wat betekent dit voor erfgoed(zorgers)?  De historische binnenstad verandert. Winkels en kantoren staan leeg of krijgen een nieuwe bestemming als woning of horeca, of combinaties van verschillende functies. Het feit dat een monumentale binnenstad van grote waarde is staat buiten kijf: diverse onderzoeken tonen dat aan (Atlas voor Gemeenten van G. Marlet, onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving). Het koesteren van monumentaal vastgoed blijkt ook verstandig vanuit een economische optiek: verhoging vastgoedwaarde, verhoging vestigingswaarde voor bedrijven en woonvoorkeur voor (nieuwe en bestaande) bewoners, sociale binding, toerisme en citymarketing. Die algemene tendensen en veranderingen hebben echter wel effect op monumentaal vastgoed: dat komt leeg te staan, wordt getransformeerd of moet zelfs plaats maken voor nieuw vastgoed. Dit speelt naast ontwikkelingen in de erfgoedsector (Omgevingswet, omgevingsdienst etc) en binnen de overheid in het algemeen (deregulering-privatisering).

Wat wordt er de komende jaren verwacht van de gemeente en de erfgoedzorgers? Leveren de actuele ontwikkelingen en trends zoals geschetst door Trendbureau Overijssel of het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving aanknopingspunten voor onze toekomstige agenda? Het Planbureau geeft aan dat de problematiek in de binnensteden gedifferentieerd is en dat er ook binnensteden zijn waarmee het goed gaat. Is dus een gedifferentieerde aanpak vereist? En wat leren we van hoe straat-o-loog Pim van den Berg kijkt naar de verschillende binnensteden? Dit alles leidt ongetwijfeld tot boeiende uitwisselingen en discussies in de rondetafelgesprekken.

Bekijk hier het volledige PROGRAMMA | vrijdag 20 november in Utrecht.