10 miljoen extra voor cultuur: ook een fonds voor archeologie en steun voor de Open Monumentendag

Op 3 december 2015 is in de Tweede Kamer het amendement aangenomen van VVD, PvdA, SP, D66 en GroenLinks dat regelt dat voor 2016 een eenmalig bedrag van 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor artikel 14 Cultuur. Hiermee komt eveneens budget beschikbaar voor gemeenten met uitzonderlijke archeologische opgravingen én een budget die zorgt voor het voortbestaan van de Open Monumentendag!

Zo komt er:

Een bedrag van € 250.000 voor een fonds of subsidieregeling voor archeologie, waar gemeenten aanspraak op kunnen maken voor het dekken van de extra kosten die samenhangen met de opgraving, wetenschappelijke uitwerking en publiekspresentatie van uitzonderlijke archeologische vondsten van (inter)nationaal belang.

Een bedrag van € 250.000 voor de Open Monumentendag. De Open Monumentendag trok de afgelopen jaren rond de 1 miljoen bezoekers. Daarmee is het een van de grootste, gratis toegankelijke, culturele evenementen in Nederland. Kastelen, kerken, molens, gemeentehuizen, herenhuizen, boerderijen en andere historische panden zijn tijdens de monumentendag voor publiek geopend. De monumentendag brengt zo op laagdrempelige wijze een breed publiek met monumenten in aanraking en vergroot daarmee de betrokkenheid van het publiek bij het behoud van monumenten.

Bekijk de verdere verdeling van het budget hier.

De Tweede Kamerleden Michiel van Veen (VVD), Alexander Pechtold (D66), Jasper van Dijk (SP), Jacques Monasch (PvdA) en Rik Grashoff (GroenLinks) dienden deze motie in. De extra 10 miljoen euro wordt niet gefinancierd door uitname (van BK-gelden) uit het Gemeentefonds. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de middelen die voor 2016 geraamd zijn voor de compensatie Energie-intensieve Bedrijven (ETS) (totaal € 61.000.000). Hiertoe heeft indiener een amendement ingediend op de begroting van Economische Zaken (Kamerstukken II 2015/16, 34 300 XIII, nr. 102).

Bron: Kunsten ’92.