VNG bepleit maatwerk bij gemeentelijke monumenten en in beschermde stadsgezichten.

In een reactie op de concept AMvB’s horende bij de Omgevingswet, vraagt de VNG om meer maatwerk bij gemeentelijke monumenten, in beschermde stadsgezichten en archeologisch waardevolle gebieden. De VNG geeft aan dat de bescherming voor Rijksmonumenten onveranderd in de regelgeving overgenomen lijkt te zijn terwijl er bij de bescherming van gemeentelijke monumenten sprake zou zijn van een ‘weeffout’ in de regelgeving. Volgens de concept AMvB’s zijn er bij gemeentelijke monumenten meer vergunningsvrije werkzaamheden toegestaan. Daardoor zou het voor gemeente onvoldoende mogelijk zijn om het maatwerk te leveren dat nodig is om deze monumenten te beschermen.

Zie brief VNG.20151221_Brief reactie preconsultatieversies AMvB’s