Werk je samen met het Steunpunt? Deel je ervaring en tips

Meld het via [email protected]   Ons bestuur hoort graag ervaringen hoe anno 2016 de samenwerking is tussen gemeenten, steunpunten en provincie. Ons bestuur wil zich goed voorbereiden op het mogelijk herhaald onderzoek uit 2012 van het ministerie OCW.