GEEN UITSLUITSEL TOEKOMST WET KWALITEITSBORGING

Minister Blok stuurt het wetsontwerp niet naar de Tweede Kamer, zolang hij er niet uit is met de partijen waarmee hij in gesprek is. Dit bleek tijdens het algemeen overleg van 16 maart 2016 met de commissie van de Tweede Kamer.