20 miljoen naar fonds voor herstel fundering woningen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening op maat voor noodzakelijk funderingsherstel. Het streven is het fonds op 1 januari 2017 van start te laten gaan. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Voorwaarde is dat bij de inrichting van het fonds ook andere betrokken partijen een bijdrage leveren. Dat zijn banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen. Het doel is te komen tot een bedrag van 100 miljoen, waarmee 2000 funderingsleningen kunnen worden verstrekt.

Noodzakelijk funderingsherstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de huiseigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt. Het fonds moet daar een oplossing voor bieden. Het fonds wordt toegankelijk voor huiseigenaren in die gebieden waarvan de lokale overheid een bijdrage levert aan het fonds.

De komende maanden wordt, ook door KCAF, verder gewerkt aan de op- en inrichting van het fonds. Om toekomstige problematiek te voorkomen, wordt tevens ingezet op het ontwikkelen van preventieve maatregelen, monitoring en een goede voorlichting aan mogelijke kopers en financiers. KCAF is hierbij nauw betrokken.

Lees hier ook de brief aan de Tweede Kamer.