Archives for september 2016

Gezamenlijke reactie op wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Lees hier onze reactie op de Algemene Maatregel van Bestuur bij het wetsvoorstel voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Samen met De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, het Netwerk Provinciale … [Read more...]

Reactie FGM op internetconsultatie AMvB’s Omgevingswet

In een brief aan minister Schultz heeft de Federatie Grote Monumentengemeenten haar reactie gegeven op de concept AMvB's van de nieuwe Omgevingswet. Lees [Read more...]

Negen op de tien Nederlanders ziet belang behoud monumenten

Er is veel draagvlak voor monumenten in Nederland. Maar liefst 89% van onze landgenoten vindt het belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. Tegelijkertijd maakt het merendeel van de … [Read more...]

Reminder! Aanmelden voor BNG Bank Erfgoedprijs 2017 kan tot 9 september

Trots op de wijze waarop jouw gemeente erfgoedbeleid vorm en uitvoering geeft? Meld jouw gemeente dan aan voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017. Aanmelden gaat eenvoudig via [Read more...]