Gezamenlijke reactie op wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Lees hier onze reactie op de Algemene Maatregel van Bestuur bij het wetsvoorstel voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Samen met De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, het Netwerk Provinciale Steunpunten Cultureel Erfgoed EOS en de Federatie Instandhouding Monumenten heeft de Federatie Grote Monumentengemeenten een reactie ingezonden. Daarbij wijzen wij vooral op de (onbedoeld) onacceptabele risico’s voor de cultuurhistorische component van ruimtelijke kwaliteit. Monumenten zouden van het stelsel uitgesloten moeten worden.

Lees hier de gezamenlijke brief.