Reactie FGM op internetconsultatie AMvB’s Omgevingswet

In een brief aan minister Schultz heeft de Federatie Grote Monumentengemeenten haar reactie gegeven op de concept AMvB’s van de nieuwe Omgevingswet.

Lees hier de brief.