Teken de petitie tegen afschaffen fiscale aftrek monumenten!

Heb jij de petitie al getekend?

Achtergrondinformatie:
Minister Bussemaker heeft (mede namens Staatssecretaris Wiebes) in een Kamerbrief aangekondigd dat de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden per 2017 wordt afgeschaft. Het budget van jaarlijks € 32 miljoen structureel zal worden ingezet voor een nieuwe, niet-fiscale subsidieregeling. Voor 2017 en 2018 zal dit budget worden gebruikt voor  een overgangsregeling, die in werking treedt per 1 januari 2017. In 2018 wordt het gehele financiële stelsel geëvalueerd. De afschaffing van de aftrek wordt gecombineerd met een structurele bezuiniging van 25 miljoen voor de instandhouding van monumenten (dit gaat naar onderwijs en aan versterking van het culturele stelsel).

Bekijk hier de filmpjes van Heemschut over de gevolgen voor eigenaren: