Archives for januari 2017

Reactie Federatie Grote Monumentengemeenten op internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft een reactie gestuurd aan de minister op de concept Invoeringswet Omgevingswet en de wijziging Omgevingswet zoals voorgelegd bij de … [Read more...]

De verbindende kracht van Erfgoed, Kunst, Cultuur politiek bekeken

Kunsten ’92 heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gezet. Lees [Read more...]

Den Haag stopt met experiment privaat toezicht op de bouw!

Binnenlands Bestuur meldt: Het lukt de private toezichthouders niet garantie te geven dat is voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Lees [Read more...]