Kamerbrief van minister Bussemaker met reactie op motie Kamerleden Dik-Faber en Vermue over groene monumenten

Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Vermue. In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de ‘rode Brim/Sim’ ingezet kan worden voor de groene monumenten. Dit zonder dat een eventuele verschuiving zal hoeven leiden tot (extra) afwijzingen bij de rode monumenten.

 

Download hier de Kamerbrief.