Wet Kwaliteitsborging met amendementen voor monumenten vastgesteld.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Bij de wet zijn er enkele amendementen aangenomen die ook voor monumenten van belang zijn. Zo is besloten dat de wet voor rijksmonumenten pas in de volgende fase van invoering van toepassing is. Dat is goed nieuw, maar het is wenselijk dat ook gemeentelijke monumenten niet onder de wet gaan vallen. De Federatie Grote Monumentengemeenten wil zich hier ook voor inzetten.

Bovendien is er vastgesteld dat het nog beter duidelijk gemaakt moet worden dat de splitsing van bouwtechniek en monumentenkwaliteit niet ten kosten mag gaan van de monumentale waarden van de constructie en de techniek. De diverse gemeenten hebben in federatieverband, via het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten, intensief gelobbyd om het monumentenbelang bij de Kamer onder de aandacht te brengen. De aangenomen amendementen zijn daarvan het resultaat. Als ook de Eerste Kamer de wet aanvaardt, zal deze in 2018 in werking treden.