Erfgoedbalans 2017: stand van zaken op het gebied van erfgoed

Eens in de vier jaar brengt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de stand van het erfgoed in beeld door middel van een Erfgoedbalans. In deze publicatie wordt het erfgoed in de volle breedte behandeld.

Het gaat om roerend erfgoed, zoals museale collecties en mobiel erfgoed, het onroerende erfgoed, zoals gebouwde en archeologische monumenten en het cultuurlandschap. Daarnaast is er aandacht voor het immateriële culturele erfgoed. Ook overstijgende thema’s als het bereik van het erfgoed en digitalisering komen in afzonderlijke hoofdstukken aan bod.

Met een aanbiedingsbrief heeft minister Bussemaker de Erfgoedbalans aan de Eerste en Tweede Kamer verstuurd.

Klik op het document hieronder om de Erfgoedbalans 2017 te openen.