Lobby ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ & gemeentelijke monumenten

Wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) vragen in aandacht voor gemeentelijke monumenten in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het verzoek om gemeentelijke monumenten net als rijksmonumenten te behandelen en in een latere fase onder deze wet van toepassing te verklaren.  Op deze manier ontstaat ruimte voor het uitvoeren van pilots die een optimale inpassing van monumenten in deze wet mogelijk maken. Alleen dan kan de waarde van ons Nederlands cultureel erfgoed op een zorgvuldige manier worden geborgd.

Lees hier de volledige brief.