Federatiebijeenkomsten dit jaar

Ook dit jaar zijn er weer diverse federatiebijeenkomsten. Onderstaande bijeenkomsten staan gepland voor de leden van de Federatie Grote Monumentengemeenten in de komende periode. Dit keer geen bezoek aan een gastgemeente zoals doorgaans in (eind) april, maar wel twee andere bijeenkomsten in het voorjaar, in mei en juni.

12 mei | 10.00-14.00 uur | FGM-werktafel Erfgoed Telt/ herijking

Onder de titel Erfgoed telt is het Ministerie van OCW samen met de RCE input aan het verzamelen voor de gelijknamige beleidsbrief die in het voorjaar 2018 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In deze beleidsbrief wil de minister het in 2012 gemoderniseerde monumentenstelsel tegen het licht houden in het kader van actuele ontwikkelingen als de Erfgoed- en Omgevingswet, fiscale aftrek, verduurzaming, krimp, leegstand etc. De input wordt opgehaald tijdens een aantal bijeenkomsten op 8, 9 en 11 mei in respectievelijk Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Een uitnodiging om aan deze zogeheten werktafels aan te schuiven is afgelopen week breed verspreid. Veel collega’s zullen bij deze tafels aanwezig zijn en hun inbreng leveren. Voor meer informatie over het traject zie het bijgevoegde projectplan en het dossier op de website van de RCE.

Tijdens de werktafels wordt aan de hand van drie thema’s gesproken: gebruikswaarde, bestaanswaarde en waarde leefomgeving. Het bestuur van de FGM wil daarnaast graag met de leden rond een eigen werktafel deze thema’s vanuit gemeentelijk perspectief bespreken. Deze FGM-werktafel Erfgoed Telt wordt op 12 mei georganiseerd in Utrecht van 10.00 uur tot 14.00 uur (inclusief lunch). De exacte locatie en invulling van het programma zetten we spoedig op de website. Wil je aanschuiven, stuur je aanmelding naar [email protected]. Vermeld naast je naam en gemeente s.v.p. of je deelneemt aan de lunch (inclusief eventuele dieetwensen). Graag tot dan!

15 juni | 10.00-17.30 uur | Kennisdag FGM

Op donderdag 15 juni komt een grote variatie aan onderwerpen aan bod tijdens een kennisdag. Het betreft onder meer de stand van zaken over de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, (platform) erfgoedopleidingen, religieus erfgoed, monitoring van de bouwkundige staat van monumenten, brandpreventie in monumenten en mobiel erfgoed. In de ochtend worden de onderwerpen plenair behandeld, in de middag gevolgd door een carrousel langs de diverse sprekers. Het is ook mogelijk – vooraf – zelf nog extra onderwerpen aan te dragen; de locatie leent zich voor meerdere kleinschalige workshops tegelijk. De locatie is het kerkgebouw aan de Boothstraat 7 in Utrecht. Ook voor deze bijeenkomst kun je je alvast aanmelden.

En in de tweede helft van 2017 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

  • Vrijdag 22 september | Federatiedag | In een nog nader te bepalen gastgemeente.
  • Vrijdag 3 november ( (10.00 -13.00 uur) | Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten (BPE) | voor de wethouders/portefeuillehouders erfgoed. Locatie volgt.
  • Vrijdag 17 november | Themadag FGM | In de Lutherse Kerk in Utrecht (Hamburgerstraat 9)

Noteer deze data dus vast in je agenda en in die van de wethouder!