Onderzoeksrapport over onderhoud van groene monumenten door minister aangeboden aan Tweede Kamer

Minister Bussemaker heeft deze week het rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport zijn de resultaten te vinden van een onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene monumenten in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Van de ongeveer 1400 groene rijksmonumenten is een representatieve steekproef genomen van 209 groene monumenten uit alle categorieën. Staat en onderhoud zijn onderzocht met behulp van een digitale en periodiek herhaalbare methode, die in de toekomst voor monitoring kan worden ingezet.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 89% van de beoordeelde groenelementen in goede of redelijke staat verkeert. Van enkele categorieën, zoals pastorietuinen en tuinen bij parken en landhuizen, verkeren relatief veel elementen in een matige staat. De inschatting is dat de totale kosten voor het onderhoud van groene rijksmonumenten, uitgaande van de met het veld afgestemde leidraad voor onderhoud, 132 miljoen euro per jaar bedragen, inclusief alle indirecte kosten.

Naar het rapport en de aanbiedingsbrief op tweedekamer.nl

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)