Publicatie ‘Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken’

Zojuist verscheen Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken. Dat beschrijft een onderzoek naar wat voor waarden in het spel zijn als het om erfgoed & ruimte gaat, wiens waarden dat zijn en hoe je die breder kunt trekken. Plus wat dat zou kunnen betekenen voor het onderwijs en het werkveld.

Het boekje bestaat uit drie stukken. Eerst een schets van de vijf ateliers en workshops die we met een keur aan deelnemers uit onderzoek, onderwijs en werkveld hielden, gevolgd door de plaats van Erfgoed & Ruimte in het Reinwardt-onderwijs. In het middendeel staan vier praktijken (Groningen, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven) en drie meer theoretische beschouwingen, over sustainisme, erfgoeddramaturgie en erfgoed als platforms. In het slot stellen we voor om erfgoed niet zozeer als “te behouden object of locatie” te zien maar liever als deel van een maatschappelijke ontwerpopgave voor een kwalitatief rijkere toekomst. Want als erfgoedwaarden inderdaad veel breder tot stand komen dan je zou denken, wie moet dan wat met wie, en in wat voor organisatorische contexten? En wat betekent dat voor de instituties die op en rond erfgoed? Met deze agenda sluiten we aan bij discussies elders in erfgoed- en ontwerpland over hoe te komen tot een inclusievere, participatievere en duurzamer toekomst. Het boekje is in het Nederlands, maar met ook Engelstalige bijdragen. Het kwam tot stand in het kader van het HBO-innovatieprogramma ACIN, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, en werd mede ondersteund door Gordion Cultureel Advies en Sustainism Lab. Op 20 september is een Erfgoedarena over dit onderwerp gepland.

Download hier de PDF.