Raad van State vernietigt bestemmingsplan zonder cultuurhistorisch onderzoek

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet de gemeente de cultuurhistorische waarde in het gebied onderzoeken en een afweging maken waarom deze waarden wel of niet beschermenswaardig zijn. Onlangs, bij uitspraak van 8 november 2017, heeft de Raad van State de vaststelling van een bestemmingsplan vernietigd omdat niet het hele gebied op cultuurhistorische waarden is onderzocht.

Lees meer