FIM visiedocument “Erfgoed in transitie” overhandigd aan nieuwe minister OCW

Op het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden heeft de erfgoedsector voor het eerst kennis gemaakt met de nieuwe bewindspersoon van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven. FIM-bestuurslid Karel Loeff maakte van de gelegenheid gebruik om de minister ons visiedocument “Erfgoed in transitie” te overhandigen.

Minister van Engelshoven gaf aan groot belang te hechten aan de eigen kernwaarde van cultuur en er naar uit te kijken om in gezamenlijkheid met de sector de herziening van het monumentenstelsel in het aankomende jaar verder uit te werken.

Het FIM visiedocument is via deze link te downloaden.