Geactualiseerde VTH kwaliteitscriteria 2019 ter inzage tot 1 september

De kwaliteitscriteria Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) zijn onlangs geactualiseerd en liggen nu ter inzage. De criteria zijn al in 2012 opgesteld om te bepalen welke inhoudelijke capaciteit er minimaal bij het bevoegd gezag aanwezig moet zijn voor de VTH-taken. De set VTH-kwaliteitscriteria 2019 is een inhoudelijke update van de set VTH-kwaliteitscriteria versie 2.1. Bij deze update is ook het commentaar van de Federatie Monumentengemeenten verwerkt. Op het gebied van cultuurhistorie zijn de opleidingseisen opnieuw vastgesteld en zijn deskundigheden opnieuw geordend zodat het onderscheid tussen archeologie versus monumenten en andere cultuurhistorie boven de grond beter herkenbaar is. Voordat de VNG de set definitief vaststelt, vraagt het kernteam kwaliteitscriteria jullie om een kritische blik en aanvullingen of commentaar op de inhoud.

 

Voor de kwaliteitscriteria zie: 20180615 aanpassingen deskundigheidsgebieden voor consultatie

 

De opdracht namens het IPO en de VNG was: Maak een update van de kwaliteitscriteria. Het betreft geen nieuwe set, maar een verbetering die gaat over onvolkomenheden en fouten in de set criteria zoals verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen, criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na de update weer beter aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. Het kernteam heeft, in samenspraak met vele betrokkenen in het werkveld, deze versie opgeleverd. De stuurgroep vraagt jullie om met verbetersuggesties te komen. De suggesties kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden gemaild aan [email protected] Onder vermelding van ‘consultatie Kwaliteitscriteria VTH 2019’. De suggesties zullen worden besproken en verwerkt. In het najaar van 2018 zal de geüpdatete set kwaliteitscriteria formeel worden vastgesteld.

 

Meer weten over dit proces? Doe dat dan via Marc du Maine ([email protected]), projectleider Actualisering kwaliteitscriteria 2.1. Of kijk op www.infomil.nl