Met VNG in gesprek naar aanleiding van brief wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG is met een afvaardiging vanuit de G4, G40, Vereniging BWT Nederland, Brandweer Nederland, Federatie Monumentengemeenten en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit momenteel intensief bezig om een bestuursakkoord op te stellen die bij het inwerking treden van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet gaan resulteren in een heldere, uitvoerbare en handhaafbare rol voor het bevoegd gezag. Binnen dit bestuursakkoord zouden ook de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen op een voor het bevoegd gezag verantwoorde wijze worden uitgewerkt in afspraken. De Federatie Monumentengemeenten was net als de andere overlegpartners van de VNG dan ook volkomen verrast door de inhoud van de brief die de minister afgelopen vrijdag 29 juni aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. Er was een brief aangekondigd, echter was de afspraak dat dit een uitstelbrief voor de wet zou worden, waarin zou worden geschreven dat na bestuurlijke besluitvorming op het bestuursakkoord door de VNG commissie, de Minister met een uitgebreide brief zou komen die samen met het bestuursakkoord naar de Eerste Kamer zou gaan over het opnieuw in stemming brengen van de Wet.

Bij navraag heeft de minister aangegeven de Wet nu nog niet in stemming te brengen omdat dat de afspraken met de VNG nog niet zijn afgrond. 

De brief van de minister vindt u hier