Eerste Kamer stemt in met Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Met 42 stemmen voor en 33 tegen heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) aangenomen, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw wordt geregeld en de positie van de opdrachtgever moet worden versterkt. Mede door een actieve lobby van de FGM zal de wet voor monumenten later in werking treden; monumenten zijn onder Gevolgklasse 2 gebracht. Er zullen voorafgaand nog pilots worden uitgevoerd met monumenten.

De partijen VVD, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP, 50+, OSF en Duthler hebben voor gestemd. De CDA, CU, PVV en de SP waren tegen.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
De Wkb is een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Bij oplevering van een bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Het betreft specifiek de aan het bouwbesluit gerelateerde zaken. Toezicht op de naleving van de Erfgoedwet en de Wabo blijft een taak van de overheid. Onder de Omgevingswet wordt de toets aan het bouwbesluit losgeknipt van de toets aan het Omgevingsplan, de welstandseisen en wijzigingen monumenten.

Inwerkingtreding
Inwerkingtreding van de WKB is voorzien gelijk met de Omgevingswet, dus per 1 januari 2021. Bouwen in, aan of op rijksmonumenten, gemeentelijke en provinciale monumenten gaat niet mee in de eerste fase van inwerkingtreding van de Wkb, maar bij de instroom van andere ‘gevolgklasses’.

Zierikzee, Schouwen-Duiveland
Zierikzee, Schouwen-Duiveland Foto: Yorg (Wikimedia) CC BY-SA 3.0