Kwaliteitscriteria voor het verlenen van omgevingsvergunningen geactualiseerd.

De Rijksoverheid heeft de criteria geactualiseerd waar vergunningverlendende instanties zoals omgevingsdiensten en gemeentelijke overheden aan moeten voldoen.

Iedereen die vergunningen verleent moet in een VTH-verordening vastleggen op welke wijze aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Kwaliteitscriteria 2.2 (2019) Deel B
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Meer informatie vindt u via Kenniscentrum Infomil, via de website www.infomil.nl

Foto: Wikipedia/Michiel1972 BY-SA 4.0