Reacties op Nationale Omgevingsvisie gevraagd

Noordwijk aan Zee
Noordwijk aan Zee Foto: Richardkw via Wikimedia CC BY-SA 3.0

In september is het mogelijk om een reactie te geven op de Nationale omgevingsvisie (NOVI). De werkgroep Omgevingswet van de FGM is bezig met het opstellen van een gezamenlijke reactie. De leden zullen hierover binnenkort nader geïnformeerd worden.

Meer informatie over de NOVI vindt u op de pagina www.denationaleomgevingsvisie.nl.

De zienswijzeperiode  loopt van 20 augustus tot 30 september.

De locaties van de provinciale bijeenkomsten tijdens de zienswijzeperiode van de NOVI, is te vinden via de volgende link: https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/actueel/artikelen+en+blogs/1388164.aspx

Besluitvorming is voorzien op 7 februari 2020;