Kennisdag Actualiteiten FGM 22 november [Update]

Op vrijdag 22 november organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) een nieuwe Kennisdag Actualiteiten. Hiermee besteedde zij opnieuw aandacht aan diverse zeer actuele thema’s in de wereld van het erfgoed. Lees hier de verslagen.

De invulling van de dag werd verzorgd door de verschillende werkgroepen van de FGM. Dit leverde opnieuw een grote variatie aan onderwerpen op, hoewel voornamelijk gerelateerd aan de omgevingsvisies en –plannen die door gemeenten worden opgesteld.

De meeste onderwerpen kwamen in deelsessies aan de orde, maar er waren ook enkele plenaire sprekers. 

Verslagen en presentaties

Van de Kennisdagen van de Federatie wordt in de regel verslagen gemaakt. Ook zijn de presentaties en overige documenten achteraf te downloaden. Hieronder een overzicht van de beschikbare documenten.

Programma

Download hier (pdf) het programma van de dag. Hierin was de ruimte voor diverse sessies en werkateliers.

Volgende Kennisdag

De FGM organiseert regelmatig kennisdagen over actuele onderwerpen. De datum van de volgende Kennisdag van de FGM is nog niet bekend. Blijf onze website in de gaten houden voor meer informatie.

Het bestuur van de FGM verwelkomt jullie graag op de volgende Kennisdag!