FGM ondersteunt de intenties uit Routekaart Verduurzaming Monumenten

Routekaart verduurzaming monumenten

Nederland staat voor de grote opgave om het CO2-gebruik drastisch te reduceren. De monumentensector wil hieraan bijdragen door ook monumenten te (laten) verduurzamen, met oog voor en behoud van cultuurhistorische waarden. In een Routekaart Verduurzaming Monumenten hebben een aantal organisaties de weg naar dat doel vastgelegd. De Federatie Grote Monumentengemeenten ondersteunt de intenties uit de Routekaart.

Naast de FGM zijn nog 23 organisaties betrokken.  Lees (pdf) de Routekaart hieronder.