CGB pleit voor onderzoek naar collectie bouwfragmenten RCE

Bouwfragment Beeld: RCE

Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici (CGB) heeft een zienswijze ingediend over het voornemen voor de vervreemding van een verzameling bouwfragmenten in bezit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 3 januari maakte de overheid in de Staatscournat de vervreemding bekend. Het convent maakt zich zorgen over de argumenten die worden aangedragen voor de vervreemding, namelijk dat de cultuurhistorische waarden van de fragmenten niet bij alle stukken duidelijk zijn, dat de collectie nauwelijks wordt geraadpleegd en dat 20% zich in slechte staat begeeft.

Aangezien de fragmenten afkomstig zijn van Rijksmonumenten, is het ook een taak van de overheid om er over te waken. Het CGB pleit daarom voor beter onderzoek naar de collectie bouwfragmenten.

Lees de gehele zienswijze hieronder.

Ook Heemschut en het KNOB hebben zienswijzen ingediend. Deze zijn  in te zien op de website van de respectievelijke organisatie.