Young Planners Workshop 2020: Cultureel erfgoed in de context van stedelijke ontwikkeling

ECTP worshop

De ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners) organiseert tijdens haar algemene vergadering in okotber 2020 een engelstalige workshop Cultureel erfgoed in de context van stedelijke ontwikkeling.

In de afgelopen twintig jaar is de rol van cultureel erfgoed in de stedelijke context geëvolueerd van het institutionaliseren van instandhoudingsinspanningen tot het plaatsen van erfgoed in het hart van duurzame ontwikkelingen.

Daarom is het doel van de workshop om de dynamiek en interacties tussen cultureel erfgoed, conservering, duurzaamheid en de planningscontext in vraag te stellen en te begrijpen.

Deze velden worden vaak beschouwd als tegengestelde praktijken, hoewel het al lang is geaccepteerd dat goede planning noodzakelijk is en in veel landen tot op heden ook de basis is voor instandhouding.

Deelnemen aan de workshop Young Planners 2020 is geïntegreerd met de ECTP-CEU Algemene Vergadering in oktober 2020 in Athene.

Ter afsluiting van de workshop zal de ECTP-CEU een e-book publiceren waarin alle projecten en resultaten van de Young Planners Workshop worden gepresenteerd.