Federatiedag FGM Omgevingskwaliteit en Welstand: presentatie beschikbaar

Op 6 maart organiseerde de Federatie Grote Monumentengemeenten een Federatiedag in Utrecht met als thema: Omgevingskwaliteit en Welstand. Hier stond de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit centraal. De VNG, publiceerde samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Handreiking als hulpmiddel voor gemeenten om het komende jaar een gemeentelijke adviescommissie in te stellen.

Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit

Die verplichting vloeit voort uit de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 van kracht wordt. De nieuwe commissie komt in de plaats van de welstandscommissies en monumentencommissies. 

Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit
De handreiking ondersteunt gemeenten bij de keuzes die in het licht van de Omgevingswet gemaakt kunnen worden. De Omgevingswet biedt het Dagelijks Bestuur van een gemeente meer ruimte om een eigen afweging van belangen te maken, bij een beleid dat flexibel is en zo min mogelijk regels kent.

De Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit kwam tot stand met medewerking van het ministerie van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. U kunt de handreiking hier downloaden.

Presentatie tijdens Federatiedag
De presentatie die Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit tijdens de Federatiedag gaf over het adviesstelsel is nu beschikbaar.