Federatie vraagt aandacht voor erfgoed vanwege de gevolgen van de coronacrisis

De Federatie voor Grote Monumentengemeenten (FGM) heeft met een brief aan minister Van Engelshoven van OCW om maatregelen gevraagd voor de cultuur- en erfgoedsector. Zo vraagt zij om een versoepeling van de co-financieringseisen in de financiële rijksregelingen en om de bedrijven uit de sector van toepassing te verklaren op de kabinetsbrede maatregelen. Tot slot vraagt zij aandacht voor de onbedoelde neveneffecten van de versoepeling van vergunningenprocedures.

Zicht op Hoorn vanaf de Grote Kerk (september 2013)

Het veiligstellen van onze gezondheid heeft momenteel absolute prioriteit en dat is niet zonder gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector. De FGM waardeert daarom de inzet om in deze crisisperiode de cultuur- en erfgoedsector op onorthodoxe wijze te ondersteunen. De minister gaat in gesprek, luistert naar de acute problemen en zet zich in voor aanvullende noodmaatregelen die de sector op korte termijn verlichting biedt. In de brief doet de FGM aanvullende aanbevelingen voor maatregelen die op korte en langere termijn wenselijk zijn.

  1. Wij vragen om een versoepeling van de co-financieringseisen in de financiële rijksregelingen.
  2. Wij vragen om aandacht te hebben voor de kleinschalige erfgoedbedrijven. Wij pleiten ervoor om de kabinetsbrede maatregelen ondubbelzinnig voor deze categorie van toepassing te verklaren.
  3. Wij vragen om nu al aandacht te hebben voor de komende economisch lastige periode. Wij gaan graag met de minister in gesprek over de onbedoelde neveneffecten van de oproep tot versoepeling, versnelling en vereenvoudiging van de vergunningenprocedures. Wij pleiten daarnaast voor het oormerken van de erfgoedmiddelen om als sector kwalitatief bij te kunnen blijven dragen aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave

De gehele brief is hieronder te downloaden.