Archives for mei 2020

Aanvullende middelen voor cultuursector bekendgemaakt

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de cultuur- en erfgoedsector, ook voor ondernemers en eigenaren van openbaar toegankelijke monumenten. Het kabinet heeft daarom verschillende … [Read more...]

Protocol doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister … [Read more...]

Algemeen Protocol voor openstelling Monumenten online

Vanaf 1 juni mogen monumenten naar verwachting weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 … [Read more...]

Brandbrief VNG voor aanpassing Wet Kwaliteitsborging

De VNG heeft zowel de Eerste en als de Tweede Kamer verzocht het conceptbesluit AMvB van de Wet Kwaliteitsborging aan te passen. Deze regeling komt niet overeen met de eerdere amendementen die bij het … [Read more...]

Naast leningen ook extra subsidie nodig voor Rijkmonumenten

De Federatie heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel … [Read more...]