Brandbrief VNG voor aanpassing Wet Kwaliteitsborging

De VNG heeft zowel de Eerste en als de Tweede Kamer verzocht het conceptbesluit AMvB van de Wet Kwaliteitsborging aan te passen. Deze regeling komt niet overeen met de eerdere amendementen die bij het vaststellen van de wet zijn aangenomen. Ook komt de tekst niet overeen met het bestuursakkoord dat de VNG heeft opgesteld ten behoeve van het vaststellen van de wet.

Delft Grote Markt.Foto Markus Bernet via wikimedia

In de brief geven gemeenten aan dat het niet mogelijk is om toezicht te houden op de bouwactiviteiten als de gemeenten niet de juiste informatie ontvangt. Ook voor het toezicht bij monumenten is dit een groot probleem. De bouwactiviteiten zijn niet te scheiden van het wijzigen van een monument. Wanneer er dus vanuit de gemeenten geen toezicht op de bouwactiviteiten mogelijk is, kan dit ten koste gaan van de monumentale waarden. Daarnaast geven gemeenten aan dat de randvoorwaarden voor een brandveilig gebouw en een veilige leefomgeving in deze regeling te kort schieten.

In een bijlage laat de VNG weten op welke punten de meeste problemen te verwachten zijn:

De brief en de bijlage zijn hieronder in zijn geheel te lezen/ downloaden (pdf).