Naast leningen ook extra subsidie nodig voor Rijkmonumenten

De Federatie heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel grote rijksmonumenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het openstellen voor publiek. Voor deze categorie monumenten is het lenen van geld voor instandhouding vaak niet toereikend. Daarom bepleit de Federatie een verruiming van de bestaande subsidieregeling.

Kinderdijk
Molens van Kinderdijk Foto: EOSPhoto via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Naar aanleiding van de brief is deze vraag meegenomen in het debat rond de voorgestelde maatregelen van de minister van Cultuur om de effecten van de coronacrisis te bestrijden.

De versoepeling zou o.i. moeten bestaan uit de volgende maatregelen:

  1. De verhoging van de SIM-subsidie tot een maximum van 80% in plaats van de reguliere 60% voor 2020 en 2021. Voor eigenaren die al in een SIM-cyclus zitten komt de mogelijkheid hiervoor een eenmalige wijziging aan te vragen van de lopende beschikking.
  2. De herziening van de prestatieafspraken die vastgelegd zijn in de lopende SIM-beschikking waardoor de eigenaar niet gehouden is het volledige pakket aan werkzaamheden zoals ten tijde van de beschikking is afgesproken uit te voeren.

Met deze maatregelen hoopt de FGM instandhouding van deze groep rijksmonumenten veilig door deze corona-crisis te kunnen loodsen. Het spreekt voor zich dat wij waar dat mogelijk is graag zullen meewerken aan de uitvoering ervan.

De gehele brief is hieronder te lezen/ downloaden.