Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar voor publiektoegankelijke rijksmonumenten

Het is voor rijksmonumenteigenaren vanaf nu mogelijk om de Opengestelde Monumenten-Lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken.

Opengestelde Monumenten-Lening beschikbaar (Artis, Amsterdam) Beeld: Restauratiefonds

De leenfaciliteit is onderdeel van het pakket van 300 miljoen euro dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, beschikbaar heeft gesteld voor de culturele en creatieve sector, in aanvulling op de generieke steunmaatregelen van de rijksoverheid. In totaal is 50 miljoen euro beschikbaar voor de Opengestelde Monumenten-Lening. Veel sectoren zijn getroffen door de uitbraak van COVID-19 en dat geldt helaas ook voor de culturele sector in Nederland. De Opengestelde Monumenten-Lening biedt eigenaren ondersteuning om deze tijd door te komen. Dat is in het belang van de eigenaren, het (toekomstig) behoud van de monumenten, de werkgelegenheid en uiteraard van iedereen die wil blijven genieten van deze bijzondere gebouwen.

“Mooi dat het Nationaal Restauratiefonds vandaag de monumentenlening openstelt. Want de coronacrisis heeft ook organisaties getroffen die zich inzetten voor het behoud van monumenten. De Opengestelde Monumenten-Lening stelt eigenaren in staat om deze bijzondere rijksmonumenten, zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, voor het publiek toegankelijk te houden”, aldus Ingrid van Engelshoven.

Eigenaren van opengestelde rijksmonumenten

De gunstige lening kan aangevraagd worden door eigenaren van één of meerdere opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten én die het behoud van de monumenten nastreven. Hieronder vallen zowel monumenten die opengesteld zijn voor publiek als door organisaties verhuurde publiekstoegankelijke monumenten, bijvoorbeeld voor bezichtigingen, tentoonstellingen, rondleidingen, maar ook voor onder meer voor horeca, winkels en vergaderlocaties.

Voorwaarden

De Opengestelde Monumenten-Lening heeft de volgende voorwaarden:
• Looptijd van 15 jaar tegen 1% rente
• Maximaal drie jaar aflossingsvrij
• Minimaal leenbedrag € 10.000 euro en maximaal € 2 miljoen per eigenaar
• Achtergestelde lening (geen hypotheek nodig)

Aanvragen
In samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten, experts uit de monumentensector en het ministerie van OCW heeft het Restauratiefonds een inventarisatieformulier (rekenmodel) en actieplan ontwikkeld die eigenaren kunnen gebruiken. Hiermee berekenen zij hoeveel ze kunnen financieren en onderbouwen zij de aanvraag voor een Opengestelde Monumenten-Lening.

Lees meer op de site van het Restauratiefonds.

Eigenaren kunnen vanaf nu de Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen. Op www.restauratiefonds.nl/opengesteldemonumentenlening wordt het aanvraagproces toegelicht. Een Corona Care Team binnen het Restauratiefonds is beschikbaar om de aanvragen in behandeling te nemen en aanvragers hierbij te begeleiden.