Herbestemmingssubsidie nu ook voor verduurzamingsonderzoek

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

Textielfabriek Duvelhok, Tilburg Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA 3.0)

Monumenteneigenaren of andere belanghebbenden kunnen herbestemmingssubsidie aanvragen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming en voor (tijdelijke) noodmaatregelen die een pand tegen verval beschermen totdat de herbestemming plaatsvindt. In combinatie met het haalbaarheidsonderzoek kan dit jaar ook subsidie aangevraagd worden voor een verduurzamingsonderzoek.

In de wijzigingsregeling zijn de vereisten te vinden waar een verduurzamingsonderzoek aan moet voldoen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% van de kosten van zo’n onderzoek met een maximaal subsidiebedrag van € 2.800,-.

Jaarlijks is € 2,5 miljoen beschikbaar voor de herbestemmingsregeling, waarvan € 1,7 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken, € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten en € 0,5 miljoen voor verduurzamingsonderzoeken.

Bij overvraag voor verduurzaming worden de subsidieaanvragen toegekend in dezelfde volgorde waarin ook de (hoofd)aanvragen voor de haalbaarheidsonderzoeken worden toegekend: onderzoek met de laagste kosten eerst.

Lees meer over de subsidie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.